Skip to content

Disclaimer

Disclaimer voor www.goldenbearscattery.com

Rechtspersoon GOLDEN BEARS CATTERY (BE0754.562.109) hierna te noemen GOLDEN BEARS CATTERY, verleent u hierbij toegang tot www.goldenbearscattery.com (“de Website”).

GOLDEN BEARS CATTERY behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

GOLDEN BEARS CATTERY spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden info worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze info kan elk op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GOLDEN BEARS CATTERY.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met GOLDEN BEARS CATTERY. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GOLDEN BEARS CATTERY nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GOLDEN BEARS CATTERY.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GOLDEN BEARS CATTERY, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

© 2020 GOLDEN BEARS CATTERY – Op de aangeboden informatie rust het auteursrecht. Deze informatie mag niet overgenomen of gereproduceerd worden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van GOLDEN BEARS CATTERY (info@goldenbearscattery.com)